บริการ Onsite Service Client/Server/Peripheral – ลูกค้าธนาคารและทั่วไป

- Onsite Support For Hardware PC and Peripheral
– Onsite Support For Software Windows and Application
– Onsite Support For Networ Client PC and Printer

ยินดีบริการ

สาขาธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพBBL
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาBAY
ธนาคารกสิกรไทยKBANK
ธนาคารเกียรตินาคินKNK
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยCIMB
ธนาคารทหารไทยTMB
ธนาคารทิสโก้TISCO
ธนาคารไทยพาณิชย์SCB
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ธนาคารธนชาตTBANK
ธนาคารยูโอบีUOB
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์LH BANK
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)SCBT
ธนาคารกรุงไทยKTB
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยSME
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรBAAC
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยEXIM
ธนาคารออมสินGSB
ธนาคารอาคารสงเคราะห์GHB
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ISALAM
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

 

ช่องทางติดต่อ
โทร : 095-9235328
line : monoservice
facebook:https://www.facebook.com/348448548684635

 

ให้บริการในเขตพื้นที่สระบุรีและพื่นที่ไกล้เคียง
-สามารถในการแก้ไขปัญหา Hardware,Software,Client Network
-การติดตั้ง Windows7,Add Driver,Install Win7 Application